We zijn 
Jong.
Ingenieurs.
Burgers.

Over Horizon 238

Horizon 238, waarom die naam?

We hebben gekozen voor Horizon 238 omdat het doet denken aan een toekomst met eindeloze opportuniteiten en een energiebron, uranium 238, die een oplossing kan bieden voor de uitdagingen van de toekomst. 

Krijgen jullie financiële steun van Belgische bedrijven binnen nucleaire industrie?

Nee. Horizon 238 is een onafhankelijke denktank. Het is een burgerinitiatief dat ondersteund wordt door de vrijwillige inzet van de leden. 

Het initiatief begon onder een groep vrienden, collega’s in de nucleaire industrie, maar trok al snel leden aan met een andere professionele achtergrond. Geen enkel lid ontvangt compensatie voor de inzet, noch ontvangt de organisatie zelf financiële steun van een externe entiteit. 

Horizon 238 is bovendien een feitelijke vereniging, waardoor het ook geen aanspraak kan maken op eender welke vorm van financiering.

Werken de leden van Horizon 238 in de nucleaire sector?

Nucleaire energie is een passie, maar ook een specialisatie voor onze leden, die het geluk hebben om te kunnen werken binnen hun interessegebied.   

Het kan dus niet ontkend worden dat leden binnen onze vereniging tewerkgesteld worden door privé-bedrijven binnen de nucleaire sector in België. Maar de inzet van onze leden vertegenwoordigt enkel hun eigen visie als burger geëngageerd binnen het debat over de energie transitie. We hebben geen enkel mandaat gekregen van een externe organisatie over de onderwerpen die we ter sprake brengen. 

We waarderen onze onafhankelijkheid dan ook enorm om geloofwaardigheid aan onze acties te geven. Al onze bijdragen werden tijdens onze vrij tijd gedaan. We hadden dan ook extra vrije avonden om te denken en te schrijven door de Covid-19 pandemie 🙂

Zijn jullie gelieerd aan een politieke partij?

Nee. Onze leden hebben een brede variëteit aan politieke standpunten. Onze argumenten zijn wetenschappelijk onderbouwd en daardoor zo feitelijk mogelijk. We zien dit dan ook als één van onze sterktes.  

Horizon 238 werd gevormd na het bericht van de regering om vast te houden aan de kernuitstap in 2025. Ons doel is dan ook, als een denktankom feitelijke informatie te delen met iedereen geïnteresseerd in dat onderwerp. We willen een verrijkend debat doen ontbranden waardoor de zaken vooruitgaan. Het is om deze reden dat sommige van onze interacties inderdaad gericht zijn naar de politiek. Zoals te lezen valt op onze website, trachten we de wet op de kernuitstap van 2003 te wijzigen.

Wat onderscheidt ons van andere pro-nucleaire-verenigingen?

In het begin waren we allemaal jonge ingenieurs. Dit is dan ook mogelijk de reden dat onze publicaties soms als wat te technisch beschouwd werden 😉 

Na een tijd begonnen ook andere jongeren met diverse achtergronden deel te nemen. We wensen dit pad verder te zetten en ons team meer divers te maken. We delen allemaal de overtuiging dat hernieuwbare energie en kernenergie samen moeten werken om onze maatschappij te decarboniseren.

Hoe kan ik deelnemen?

Stuur een e-mail naar contact@horizon238.orgwe zullen met plezier kennis maken met jou!  

Ons team

Stéphanie Brine

Jacques Combette

Florence Dandoy

Dries Peeters

Gert Pille

Vincent Van der Heyden

Lancelot de Halleux

Arnaud Paquet

Co-founder

Célestin Piette

Co-founder

Anicet Touré

Co-founder

Join Horizon 238

We zijn ervan overtuigd dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de jonge generatie om te bouwen aan de energietransitie.

Deel je onze visie? Wil je ook gehoord worden?
Wil je meewerken aan het demystifiëren van kernenergie in onze maatschappij?

Aarzel niet en contacteer ons! Het zal een plezier zijn om je te ontmoeten.

© 2022 - Horizon 238 - Ontwerp van ons