A new voice for a bright future.

Onze opinies

25 november 2020

Opinie gepubliceerd in De Tijd. Daarin beschrijven we waarom kernenergie een versneller van de energietransitie kan zijn en waarom dit geen keuze tegen hernieuwbare energie betekent.

21 augustus 2021

Open brief aan de Belgische regering over de kernuitstap.

Onze video's

Vind al onze video's op ons YouTube-kanaal

Officiële rapporten

Rapport van EnergyVille over mogelijke scenario’s voor de elektriciteitsproductie in België voor 2020-2030.
Publicatie: april 2017.

Rapport van IPCC over de gevolgen van een opwarming van de aarde van 1,5°C boven het pre-industriële niveau en de daarmee samenhangende scenario’s voor de uitstoot van broeikasgassen.
Publicatie: 2018.

Rapport van het Directoraat-generaal Energie van de FOD Economie over het beheer van verbruikte splijtstof in België.
Publicatie: 30 september 2020.

Rapport van Ember over de nationale energie- en klimaatplannen in de EU.
Publicatie: november 2020.

Bruikbare links

electricityMap geeft live informatie over waar uw elektriciteit vandaan komt en hoeveel CO2 er is uitgestoten om deze te produceren.

Serie van acht cursussen die worden gegeven door Jean-Marc Jancovici aan de École des Mines de Paris.

Video van het kanaal “Kurzgesagt – In a Nutshell” over kernenergie.

Climate Interactive creëert toegankelijke, wetenschappelijk onderbouwde instrumenten waarmee mensen scenario’s kunnen uitspelen, en kunnen zien wat werkt om klimaatverandering aan te pakken.

Video van het kanaal “Kurzgesagt – In a Nutshell” over nucleair dodental.

Join Horizon 238

We zijn ervan overtuigd dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de jonge generatie om te bouwen aan de energietransitie.

Deel je onze visie? Wil je ook gehoord worden?
Wil je meewerken aan het demystifiëren van kernenergie in onze maatschappij?

Aarzel niet en contacteer ons! Het zal een plezier zijn om je te ontmoeten.

© 2022 - Horizon 238 - Ontwerp van ons