A new voice for a bright future.

We zijn ingenieurs met een passie voor kernenergie. We zijn overtuigd van het potentieel van kernenergie binnen de energietransitie en een koolstofvrije wereld.

Ons doel

We hebben de think tank Horizon 238 opgericht om onze realistische visie op de energietransitie uit te leggen en te delen.

Wij zijn overtuigd dat hernieuwbare energieën centraal zullen staan in de transitie naar een koolstofvrije wereld.

Zij zullen echter ondersteunende energie nodig hebben om een schone energiemix te vormen, zonder fossiele brandstoffen (gas, olie, steenkool).

Eén energie kan deze rol vervullen: kernenergie.

De wet die onze toekomst beheerst, werd 18 jaar geleden gestemd!

Denk even na! De wet op de geleidelijke uitstap uit kernenergie in België werd gestemd op 31 januari 2003. Het is echter de jongere generatie die er het zwaarst door zal getroffen worden.

Een andere tijd, een geheel andere context

In 2003 bestond de iPhone nog niet en was het Kyoto-protocol om de uitstaat van broeikasgassen te verminderen nog niet in werking getreden. Bijna twee decennia later is de context heel anders en hebben de klimaatuitdagingen aanzienlijke proporties aangenomen.

De Belgische nucleaire expertise nog steeds op de voorgrond

Sinds 2003 is de nucleaire wetenschap voortdurend geëvolueerd. Het Belgische onderzoek heeft actief bijgedragen tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Deze technologieën zijn klaar om de uitdagingen van vandaag aan te gaan: afvalbeheer, nucleaire veiligheid en flexibelere energieproductie.

Een contraproductieve beslissing

Terwijl alle inspanningen gericht zouden moeten zijn op het verminderen van onze uitstoot, zal de wet van 2003 België een koolstofarme energiebron ontnemen: kernenergie.

Concreet:

De verlenging van Doel 4 en Tihange 3 zou het mogelijk maken om de expertise van het Belgische industriële framework te behouden. Het geeft ons ook een waardevolle kans: het gebruik van nieuwe nucleaire technologieën om onze samenleving koolstofvrij te maken. Het moderniseren van de wet van 2003 is mogelijk aangezien Zweden in 2010 hetzelfde gedaan heeft.

De Belgische elektriciteitsmix

2019, een grotendeels koolstofvrije mix

Vandaag de dag komt bijna de helft van de in België geproduceerde elektriciteit uit haar kernreactoren. Nog een derde van de Belgische elektriciteit wordt geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen (voornamelijk aardgas).

Elektriciteitsproductie (TWh) per bron (België, 2019)

2030, terugkeer naar de fossiele brandstoffen

Volgens EnergyVille kan het aandeel van fossiele brandstoffen in de Belgische elektriciteitsproductie oplopen tot 56% in het geval van een volledige kernuitstap in 2025. Dit is bijna het dubbele van het cijfer van vandaag.

Elektriciteitsproductie (TWh) per bron (België, 2030)

Bron: EnergyVille.

Laten we de toekomst voorbereiden…

Stoppen met kernenergie, eerder dan stoppen met fosiele brandstoffen, is een sprong terug in de strijd tegen de klimaatverandering.

België zal, volgens een recente studie van Ember, het enige Europese land zijn dat in het komende decennium zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zal vergroten.

… met behulp van een koolstofvrije energie

Kernenergie werd in de jaren zeventig in België uitgerold om onze afhankelijkheid van olie te verminderen.

Vandaag de dag kan het gas vervangen en de transitie naar hernieuwbare energieën vergemakkelijken.

Waaruit bestaat de energietransitie?

De noodzaak om de hele economie koolstofvrij te maken

De elektriciteitsproductie is slechts het topje van de ijsberg. Een succesvolle energietransitie zal gepaard gaan met elektrificatie en het elimineren van fossiele brandstoffen bij zowel de productie van warmte als voor transport.

Druk op de afbeeldingen voor meer informatie.

Elektriciteit

Warmte

Transport

Met behulp van drie energievectoren

De energievectoren zijn de dragers om energie te transporteren.

Elektron

Stoom

Waterstof

Kernenergie gebruiken ter ondersteuning van hernieuwbare energieën

Kernenergie is koolstofarm en is bij uitstek geschikt voor de productie van deze drie energiedragers.
Kernenergie kan eveneens flexibel zijn, en de ideale partner worden voor hernieuwbare energieën bij de energietransitie.

Flexibiliteit

Om de intermitterende aard van hernieuwbare energieën te ondersteunen

Cogeneration

Om de industrie koolstofvrij te maken

Beschikbaarheid

Om het tekort aan hernieuwbare capaciteit te overbruggen

Het nucleaire demystificeren

In climate science, those who know the most are the most worried.
In nuclear science, those who know the most are the least worried.Stewart Brand

Veel te lang werd de nucleaire sector karikaturaal afgeschilderd. De sector heeft bovendien geen antwoord kunnen bieden op de twijfels van het grote publiek.

Wij zijn overtuigd van onze verantwoordelijkheid als ingenieurs om deze nucleaire wetenschap in alle transparantie te verduidelijken zodat ze verstaanbaar is voor iedereen.

Mensen die ons hebben geïnspireerd

Arjen Lubach

Als we het klimaat willen redden, dan moeten we echt anders gaan denken en kernenergie echt als serieuze optie gaan zien.

Michael Shellenberger

Nuclear has saved more than two million lives to date by preventing the deadly air pollution that shortens the lives of seven million people per year.

Join Horizon 238

We zijn ervan overtuigd dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de jonge generatie om te bouwen aan de energietransitie.

Deel je onze visie? Wil je ook gehoord worden?
Wil je meewerken aan het demystifiëren van kernenergie in onze maatschappij?

Aarzel niet en contacteer ons! Het zal een plezier zijn om je te ontmoeten.

© 2022 - Horizon 238 - Ontwerp van ons